Cuarto Curso

OPTATIVAS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE: SE ELIGEN 4 DE 8

PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Empresa e emprendemento 6
Ingles profesional 6
Prezos e distribución de animación e videoxogos 4.5
Videoxogos 2D 4.5
Arte dixital e electrónica 4.5
Interpretación de personaxes animados 4.5
Modelaxe escultórica 4.5
Animación 2D 4.5
Públicos e xogadores 4.5
Shading 4.5
Intelixencia artificial (non ofertada) 4.5
Rigging facial (non ofertada) 4.5

 

OPTATIVAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE: SE ELIGEN 2 DE 5

SEGUNDO CUADRIMESTRE
Materias Básica Obrigatoria Optativa
Prácticas externas 9
Traballo Fin de Grao 12
Xogos serios 4.5
Efectos especiais en animación 4.5
Técnicas avanzadas de render 4.5
Marco legal da animación e os videoxogos 4.5
Promoción e publicidade de animación e videoxogos 4.5
Dispositivos avanzados e captura de movemento (non ofertada) 4.5