Prácticas externas

 
O desenvolvemento de prácticas en entidades externas supón unha oportunidade para que os futuros graduados en Creación dixital, animación e videoxogos entren en contacto coa realidade laboral e adquiran habilidades dirixidas ao ámbito profesional.

Co obxectivo de dotar ao alumnado de Creación dixital, animación e videoxogos dunha formación práctica, complementaria á académica, que lle permita desenvolver as competencias adquiridas ao longo da súa formación universitaria, téñense incorporado ditas prácticas externas no Plano de Estudos.

Guía docente: