Plan de estudos

A cronoloxía do plan de estudos do Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos organízase de maneira que os estudantes adquiran progresivamente os coñecementos que lle permitan deseñar e desenvolver os diferentes contidos que se irán integrando dentro do proceso global de produción.

Accede a la Memoria do Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos.

O plan de estudos divídese en catro cursos, cun total de 240 créditos ECTS que se distribúen en 8 cuadrimestres de 30 créditos cada un. As materias básicas e obrigatorias son de 6 créditos; as optativas son de 4.5 créditos, as prácticas externas ocupan 9 créditos e o Traballo Final de Grao ten unha carga de 12 créditos.