Investigación

A investigación universitaria é competencia dos departamentos dos que forman parte os profesores do centro adscriptos a diferentes grupos de investigación.

Nesta sección preséntase tamén información da oferta tecnolóxica actual da nosa facultade, de cara ao de servizo a empresas e administracións en temas relacionados con I+D+i.