Grupos de investigación

Cultura e Comunicación Interactiva

O Grupo de Comunicación e Cultura Interactiva leva a cabo traballos de investigación e desenvolvemento de contidos audiovisuais relacionados especialmente co campo dos novos medios e soportes.

Ha colaborado en traballos de investigación e desenvolvemento con empresas como R, Grupo de Cable, SUTEGA, a Rede Amiga da UDC, Neria Costa dá Morte, Cinfo ou Teleclip.

Na actualidade o grupo desenvolve os seus traballos en torno a Redes Sociais, aplicacións para dispositivos móbiles, usabilidade con Eyetracking e Realidade Aumentada.

Profesorado integrantes deste grupo:

 

Cidadanía Dixital (DIGI)

El Cidadanía Dixital (DIGI) é un grupo de investigación multidisciplinar que explora a relación entre a tecnoloxía e a sociedade.
Este equipo dedícase a analizar o impacto social do universo dixital, cubrindo áreas como a comunicación en liña, redes sociais, comportamentos en plataformas dixitais e a influencia tecnolóxica no ámbito público. Ademais, o grupo investiga as novas narrativas audiovisuais dixitais, como podcasts, contidos multimedia, realidade virtual ou transmedia e como estas están a redefinir a produción mediática e a experiencia da persoa usuaria.

Profesorado integrantes deste grupo:

 

VideaLAB

O Grupo de Visualización Avanzada e Cartografía da Universidade da Coruña leva a cabo traballos de investigación e desenvolvemento en técnicas de visualización por computador aplicadas a todos os campos da construción. Dende o detalle construtivo ata a visión global do territorio, pasando por obra civil, o edificio e a ciudad.

Este equipo multidisciplinar desenvolve proxectos de investigación aplicada á recreación do Patrimonio Histórico e a Arqueoloxía Virtual así como á utilización das tecnoloxías de gráficos por computador na exposición de contidos culturais en museos e exposiciones.

El abano de tecnoloxías coas que traballa VideaLAB van dende a simulación do territorio aos ámbitos inmersivos de realidade virtual e os mundos virtuais, e da imaxe en Gigapixel á interación humano-computador a través de interfaces naturales.

Profesorado integrantes deste grupo:

 

Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos.

O RNASA xorde no ano 1989 co obxectivo de levar a cabo traballos e proxectos de investigación relacionados coa Intelixencia Artificial, especialmente na Área de Sistemas Conexionistas, aplicando as Redes de Neuronas Artificiais á resolución de problemas complexos do mundo real, e abranguendo, sobre todo, a área da medicina.

Grazas ao seu marcado carácter interdisciplinar colaborou en proxectos de diferentes áreas científicas como medicina, astronomia, reactores químicos, pesca, entre outras. Participa activamente en diferentes convenios con empresas que precisan sistemas integrais de monitorización dos procesos de produción.

Profesorado integrantes deste grupo:

 

Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial.

O Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial investiga na análise e deseño de sistemas de información en tempo real e arquitectura en rede que implica a integración de técnicas de monitorización (adquisición, procesado dixital de sinais e visualización), almacenamento e análise de información (supervisión intelixente, sistema de axudas de toma de desiciones, análise de sinais dixitais).

Grazas ao seu marcado carácter interdisciplinar colaborou en proxectos de diferentes áreas científicas como medicina, astronomia, reactotres químicos, pesca, entre outras. Participa activamente en diferentes convenios con empresas que precisan sistemas integrais de monitorización dos procesos de produción.

Profesorado integrantes deste grupo:

 

Outros grupos de investigación

O MADS, acrónimo de Modelos e Aplicacións de Sistemas Distribuídos, es un grupo de investigación dentro do Departamento de Computación da Universidade da A Coruña (UDC).

Os membros de MADS desenvolven as súas actividades docentes e de investigación sobre Sistemas Distribuídos de Alta Dispoñibilidade, contidos multimedia para o Fogar Dixital e servizos e aplicacións sobre redes IPTV, dende servizos en cabeceira vinculados coa transmisión de vídeo dixital ate sistemas software en terminais de usuario e no fogar.

O Area de Intelixencia Telemática da Universidade da Coruña investiga en diversas áreas da informática vinculadas a Xestión de Redes, Sistemas Distribuídos, Tecnoloxías da internet e Sistemas de Tempo Real.

Profesorado miembros del MADS Profesorado miembros de Inteligencia Telemática

 

O Grupo de Dereito Público Global, investiga sobre o espazo xurídico supraestatal, as esixencias do Bo Goberno e a Boa Administración..

 

O iMARKA, acrónimo de Investigación en Marketing Aplicado é un grupo de investigación dentro do Departamento de Análise Económica e Administración de Empresas da Universidade da Coruña (UDC). As súas liñas de investigación inclúen a Comunicación Empresarial e Institucional, Marketing Aplicado aos Medios de Comunicación Social e o Comportamento do Consumidor, entre outras.