Posgrao

 
A Universidade da Coruña oferta estudos propios de Posgrado dirixidos a graduados que desexen alcanzar un nivel de coñecementos técnicos para completar o seu nivel de formación, con ganas de mellorar e actualizar os seus coñecementos.

Os diferentes estudos teñen como obxectivo proporcionar unha resposta actualizada ás necesidades de formación específica demandada polos novos graduados e profesionais con certa experiencia.

Algúns cursos incorporan nos seus programas a oportunidade de realizar prácticas en empresas e institucións.

Nesta páxina web encontrará información detallada sobre estes, con diferentes programas académicos e pertencentes a diferentes áreas.