Sobre a Facultade

 

A Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade dá Coruña creouse en 2003 para impartir o segundo ciclo da Licenciatura de Comunicación Audiovisual, e en 2009 comezou a impartirse o Grao en Comunicación Audiovisual.

Entre os seus obxectivos está o de formar profesionais especializados e tecnicamente preparados para a creación audiovisual en ámbitos dixitais, tanto para televisión como internet e calquera outro soporte multimedia. Por iso, os novos medios e a creación de contidos 3 D (animación, videoxogos, efectos especiais, interacción 3D) son dous dos piares fundamentais na orientación do programa de estudos.

Dende o cine convencional ao de animación, a Facultade de Ciencias da Comunicación forma os seus alumnos para a creación de tarefas de dirección e produción en medios audiovisuais, guionistas, realizadores, deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, etalonadores, especialistas en efectos especiais, desenvolvedores de videoxogos...

A oferta de posgrao permite tamén a especialización en produción audiovisual e de edición xornalística, en comunicación radiofónica ou protocolo, entre outros.