Actividades

Nesta sección detállanse as diferentes actividades tanto curriculares coma extracurriculares (cursos, congresos, xornadas, seminarios, etc.) que se desenvolven tanto na facultade coma no resto da Universidade, así como as ofertas de prácticas e bolsas.

Tambien detállanse as actividades de extensión universitaria (deportivas, culturais, etc.) que teñen lugar na UDC.