Modelaxe escultórica

 
Na materia tratarase o proceso de creación dun modelo dixital 3D desde a fase de análise de formas inicial ata a optimización final do modelo.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Modelaxe 2
    Debuxo de contornas e arte de concepto
    Arte Dixital e electrónica
    Debuxo anatómico
    Modelaxe 1