Marco legal da animación e os videoxogos

 
• Fundamentos e bases legais da regulación dos videoxogos.
• Temas xurídico-públicos e xurídico-privados sobre a produción e comercialización de videoxogos.

Obxectivos do curso:
• Comprensión dos conceptos máis relevantes na regulación dos videoxogos.
• Acceso e coñecemento da normativa legal dos videoxogos.
• Cuestións prácticas relacionadas cos aspectos legais da produción e comercialización de videoxogos.

Guía docente: