Públicos e xogadores

 
A materia permite ao alumnado comprender a importancia de crear produtos de animación e videoxogo enfocada a distintos públicos.

Nela analizarán os perfís de consumidores destes produtos para comprender as súas motivacións, gustos e interese de modo que se definan as públicos/audiencias dunha maneira máis efectiva. Ponse especial énfase nas ferramentas para realizar esta prospectiva do mercado.

Guía docente: