Empresa e emprendemento

 
A creación de empresas é unha das actividades máis importantes no desenvolvemento económico dun territorio. As empresas con maior potencial de crecemento adoitan ser aquelas creadas por persoas cun maior nivel de estudos e capacidade para identificar oportunidades e xestionar eficientemente un proxecto empresarial.

O obxectivo deste curso é ofrecer unha visión completa do entorno e do proceso emprendedor co fin de dotar ao alumnado de coñecementos e ferramentas útiles para desenvolver os seus propios proxectos.

Guía docente: