Inglés profesional

 
Esta asignatura esta baseada e orientada ao manexo do Inglés ao nivei B2. O alumnado traballará na mellora das suas destrezas lingüísticas no contexto da creación dixital, animación e videoxogos.

Guía docente: