Traballo Fin de Grao

O proxecto consiste nun traballo no que o alumno demostra a súa capacidade de aplicar o coñecemento adquirido ao longo da carreira.

Eses coñecementos van dende a planificación e o desenvolvemento dun proxecto concreto de comunicación audiovisual ata os procesos relacionados co deseño, os contidos tridimensionais, a animación, a posproducción e a Interacción 3D.

O alumno poñerá en práctica as habilidades e competencias adquiridas en todo o relativo ás ensinanzas impartidas nos ámbitos da preproducción, contidos 3D, produción, realización, posproducción e difusión dun proxecto audiovisual.

Profesores:

    Pode ser director/a de TFG calquera profesor/a que imparta docencia no Grao de Comunicación Audiovisual.


Guía docente:

Documentos anexos: