Traballo Fin de Grao

O proxecto consiste nun traballo no que o alumno demostra a súa capacidade de aplicar o coñecemento adquirido ao longo da carreira.

Eses coñecementos van dende a planificación e o desenvolvemento dun proxecto concreto de comunicación audiovisual ata os procesos relacionados co deseño, os contidos tridimensionais, a animación, a posproducción e a Interacción 3D.

O alumno poñerá en práctica as habilidades e competencias adquiridas en todo o relativo ás ensinanzas impartidas nos ámbitos da preproducción, contidos 3D, produción, realización, posproducción e difusión dun proxecto audiovisual.

Profesores:

  Pode ser director/a de TFG calquera profesor/a que imparta docencia no Grao de Comunicación Audiovisual.

Guía docente:

Documentos anexos:

A copia en DVD presentárase da seguinte forma:

  a) Caixa das seguintes dimensións: 13,5 x 19 x 1,5

  b ) Na carátula da caixa do DVD deberán figurar os seguintes datos:

  • Nome da facultade
  • Titulación á que se opta
  • Nome e apelidos do alumno/a
  • Nome e apelidos do director/a do proxecto
  • Título do proxecto
  • Curso académico
  • Indice.

  c ) O DVD estará impreso cos seguintes datos:

  • Título do proxecto
  • Nome e apelido do alumno/a
  • Curso.