Materias CAV

Na seguinte táboa preséntase as materias correspondentes a cada módulo del Plan de Estudos (240 créditos).

Módulo Materia Carácter
Tecnoloxías dos medios audiovisuais e multimedia Informática audiovisual Básica
Informática para a creación web e vídeo Básica
Fundamentos tecnolóxicos dos medios audiovisuais Básica
Ferramentas de creación mutimedia Obrigatoria
Multimedia sobre dispositivos mobeis Optativa
Ferramentas web avanzadas Optativa
Organización e produción audiovisual e multimedia Empresa Básica
Organización e produción audiovisual Obrigatoria
Obradoiro de creación multimedia Optativa
Escritura e expresión oral Comunicación oral e escrita Básica
Uso profesional do galego Optativa
Uso profesional do inglés Optativa
Estrutura e políticas da comunicación audiovisual Dereito Básica
Sector audiovisual Obrigatoria
Estudo da audiencia Obrigatoria
Comunicación e industrias culturais Básica
Procesos de ideación e narrativa audiovisual Xornalismo audiovisual Obrigatoria
Formatos de televisión e novos medios Obrigatoria
Ficción audiovisual Obrigatoria
Guión Obrigatoria
Teoría e Historia dos medios audiovisuais e novos soportes multimedia Historia do cine e a animación Básica
Historia da radio, a televisión e a multimedia Básica
Teoría e práctica da edición e a montaxe Obrigatoria
Estratexias de comunicación multimedia Optativa
Análise dos discursos audiovisuais e dos seus efectos sociais Análise audiovisual Obrigatoria
Comunicación corporativa Obrigatoria
Publicidade audiovisual Obrigatoria
Técnicas e procesos creativos de produción, realización e posproducción Deseño de produción e dirección artística Obrigatoria
Dirección de fotografía: Cámara e iluminación Obrigatoria
Ambientación sonora e musical Obrigatoria
Audio Obrigatoria
Realización audiovisual Obrigatoria
Posproducción dixital Obrigatoria
Publicacións dixitais Optativa
Deseño e Animación Expresión gráfica Básica
Deseño aplicado Básica
Animación 3D-1 Obrigatoria
Animación 3D-2 Obrigatoria
Infografía 3D-1 Obrigatoria
Infografía 3D-2 Obrigatoria
Videoxogos Optativa
Interacción 3D Optativa
Efectos especiais na animación Optativa
Actuación de personaxes animados (non ofertada) Optativa
Sistema de prácticas Prácticas Optativa
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao Obrigatoria