Materias CAV

Na seguinte táboa preséntase as materias correspondentes a cada módulo del Plan de Estudos (240 créditos).

Módulo Materia Carácter
Tecnoloxías dos medios audiovisuais e multimedia Informática audiovisual Básica
Informática para a creación web e vídeo Obligatoria
Fundamentos tecnolóxicos dos medios audiovisuais Básica
Ferramentas de creación mutimedia Obrigatoria
Multimedia sobre dispositivos mobeis Optativa
Ferramentas web avanzadas Optativa
Organización e produción audiovisual e multimedia Empresa Básica
Organización e produción audiovisual Obrigatoria
Obradoiro de creación multimedia Optativa
Escritura e expresión oral Comunicación oral e escrita Básica
Uso profesional do galego Optativa
Uso profesional do inglés Optativa
Estrutura e políticas da comunicación audiovisual Dereito Básica
Sector audiovisual Obrigatoria
Estudo da audiencia Obrigatoria
Comunicación e industrias culturais Básica
Procesos de ideación e narrativa audiovisual Xornalismo audiovisual Obrigatoria
Formatos de televisión e novos medios Obrigatoria
Ficción audiovisual Obrigatoria
Guión Obrigatoria
Teoría e Historia dos medios audiovisuais e novos soportes multimedia Historia do cine e a animación Básica
Historia da radio, a televisión e a multimedia Básica
Teoría e práctica da edición e a montaxe Obrigatoria
Estratexias de comunicación multimedia Optativa
Análise dos discursos audiovisuais e dos seus efectos sociais Análise audiovisual Obrigatoria
Comunicación corporativa Obrigatoria
Publicidade audiovisual Obrigatoria
Técnicas e procesos creativos de produción, realización e posproducción Deseño de produción e dirección artística Obrigatoria
Dirección de fotografía: Cámara e iluminación Obrigatoria
Ambientación sonora e musical Obrigatoria
Audio Obrigatoria
Realización audiovisual Obrigatoria
Posproducción dixital Obrigatoria
Publicacións dixitais Optativa
Deseño e Animación Expresión gráfica Básica
Deseño aplicado Básica
Animación 3D-1 Obrigatoria
Animación 3D-2 Obrigatoria
Infografía 3D-1 Obrigatoria
Infografía 3D-2 Obrigatoria
Videoxogos Optativa
Interacción 3D Optativa
Efectos especiais na animación Optativa
Actuación de personaxes animados Optativa
Sistema de prácticas Prácticas Optativa
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao Obrigatoria