Perfil de ingreso

Atendendo ás características e obxectivos do Plan de Estudos, o perfil de ingreso idóneo ou recomendado para os futuros alumnos debe adecuarse ás seguintes características:

  • Interés pola cultura en xeral e a audiovisual en concreto.
  • Predisposición á innovación e adaptación en materia de tecnoloxías da información dado o especial contido tecnolóxico que achega a titulación da Universidade dá Coruña, imprescindible para abordar o complexo mundo dos novos medios.
  • Capacidad de observación do ámbito e de achegar novidades dunha forma creativa.
  • Capacidad para o traballo colaborador, a organización do tempo e a xestión.