Outras comisións

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 2 de maio de 2019.

Comisión Intercentros de Biblioteca

  Representante do profesorado:

  Dª Natalia Quintas Froufe, D. Juan Jesús Romero Cardalda, D. Javier Taibo Pena.

  Representante de estudantes:

  D. Carlos Aguado Pardo


Comisión de Normalización Lingüística

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Representante do profesorado:

  Dª. María Luz Castro Pena

  Representante de estudantes:

  Dª. Laura Cotelo Bouzas

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

  Prof. Responsable de Redes Sociais: D. Manuel García Torre.