Comisión Docente e de Avaliación Académica

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 13 de maio de 2021.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 onde se inclúe representantes a maiores dos descritos no Regulamento en tanto non se modifique leste citando as composicións como “mínimas”.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª. Mónica López Golán.

  Profesores Coordinadores dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  D. José Juan Videla Rodríguez, D. Francisco Javier Taibo Pena, D. José Francisco Sánchez Sánchez

  Representante do profesorado doutor:

  Dª. Ana González Neira, Dª. Teresa Nozal Cantarero, Dª. Carmen Costa Sánchez, D. Adrián Carballal Mato.

  Representante do persoal docente:

  D. Antonio Seoane Nolasco, D. Manuel García Torre.

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

   Profesora Responsable de Calidade:

   Dª. Viviana Barneche Naya.

   Profesora Responsable de Prácticas:

   Dª. Teresa Piñeiro Otero.

   Profesora Responsable do Mobilidade:

   Dª. Mª Josefa Formoso Barro.

  Representantes de estudantes:

  Dª. Alejandra Verdía Couto, Dª. Laura Pérez Zaera, D. Manuel Alejandro Pallarés Hernández, Dª. Manuela Gómez Ferro.

  Representante do persoal de administración:

  Dª. Beatriz López-Cortón Díaz. (Con voz y sin voto)