Comisión Docente e de Avaliación Académica

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 11 de abril de 2023.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 onde se inclúe representantes a maiores dos descritos no Regulamento en tanto non se modifique leste citando as composicións como “mínimas”.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª. Mónica López Golán.

  Profesores Coordinadores dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  Dª. Teresa Nozal Cantarero, D. Antonio José Seoane Nolasco, D. José Francisco Sánchez Sánchez.

  Representante do profesorado doutor:

  Dª. Carmen Costa Sánchez; Dª. Ana María González Neira; D. Manuel García Torre; Dª Teresa Piñeiro Otero.

  Representante do persoal docente:

  D. Ángel José Fariña Lamosa, Dª Iria Santos López.

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

   Profesora Responsable de Calidade:

   Dª. Viviana Barneche Naya.

   Profesora Responsable de Prácticas:

   Dª. Nereida Rodríguez Fernández.

   Profesora Responsable do Mobilidade:

   Dª. Patricia Comesaña Comesaña.

  Representantes de estudantes:

  D. Javier Mayor Pereira; Dª. Manuela Gómez Ferro.

  Representante do persoal de administración:

  Germán Martínez Suárez. (Con voz y sin voto)