Comisión de Infraestruturas e Servizos

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 11 de abril de 2023.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez.

  Secretaria académico do centro:

  Dª. Mónica López Golán.

  Profesora Responsable de Infraestruturas:

  Dª. Viviana Barneche Naya.

  Representante do profesorado doutor:

  Dª. Mª Jesús Díaz González.

  Representante do persoal docente:

  Dª. Nereida Rodríguez Fernández.

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Néstor Meizoso Bermúdez.

  Representante do persoal de administración:

  Dª. Marta Fernández-Tafall Salgado.

  Representante de estudantes:

  D. Javier Mayor Pereira.