Comisión de Calidade

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 11 de abril de 2023.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 modificando a composición que aparece no Regulamento Interno do centro para adaptala á composición solicitada pola Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Nova Tecnoloxías o día 28/05/2013.

  Decano:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez.

  Vicedeacana Responsable de Calidade:

  Dª. Viviana Barneche Naya.

  Secretaria académica do centro:

  Dª Mónica López Golán.

  Profesores Coordinadores dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  Dª. Teresa Nozal Cantarero, D. Antonio José Seoane Nolasco, D. José Francisco Sánchez Sánchez.

  Representante do PAS responsable da xestión administrativa das titulacións:

  D. Roberto Antelo Insua.

  Representante do profesorado:

  Dª. Iria Santos, D. Guillermo Franganillo Parrado, Dª. María Jesús Díaz González.

  Representantes de estudantes:

  D. Miguel Novoa Cuiñas, Dª. Victoria María Corbalán, Dª. Jennifer Vilar Lodeiro.

  Representante do persoal de administración e servizos:

  Dª María Asunción Esmorís Caamaño.