Comisión de Calidade

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 13 de maio de 2021.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 modificando a composición que aparece no Regulamento Interno do centro para adaptala á composición solicitada pola Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Nova Tecnoloxías o día 28/05/2013.

  Decano:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez.

  Vicedeacana Responsable de Calidade:

  Dª. Viviana Barneche Naya.

  Secretaria académica do centro:

  Dª Mónica López Golán.

  Profesores Coordinadores dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  Dª. María Jesús Díaz María Jesús Díaz González, D. Francisco Javier Taibo Pena, D. José Francisco Sánchez Sánchez.

  Representante do PAS responsable da xestión administrativa das titulacións:

  Dª. Lucía Míguez Hernández.

  Representante do profesorado:

  Dª. María Jesús Díaz.

  Representantes de estudantes:

  Dª. Aída Bachiller Domínguez, Dª. Saray Fernández López, D. Álvaro Antonio López Redondo, D. Héctor Álvarez Fernández.

  Representante do persoal de administración e servizos:

  Dª. Susana Álvarez Estévez.

  Os coordinadores, nomeados pola Xunta de Facultade, necesarios para o funcionamento desta comisión: