Informática audiovisual

Na época da sociedade da información e os medios de expresión dixitais, a creación e a arte súmanse ao campo das tecnoloxías como medio de xeración de contidos, soporte de visualización ou mesmo caudal de distribución ou difusión. Neste sentido, a computadora persoal convértese no elemento clave do novo estudo do autor. Moitos dos seus procesos creativos ou de transformación baséanse no seu uso e emprego.

O bo funcionamento e mantemento dos ordenadores é fundamental para un correcto desenvolvemento das posibilidades artísticas. Por descoñecemento ou por falsas crenzas, unha maquina pode estar infrautilizada, imposibilitando o rendemento óptimo e frustración ao creador.

Nesta materia explicásense os conceptos básicos de informática aplicada a un catálogo de boas prácticas e consellos de posta a punto, así como ferramentas para optimizar as súas tarefas, con especial atención ao uso e manexo do creador audiovisual de: ferramentas ofimáticas, bases de datos, uso avanzado de internet, etc.

Profesorado:

Guía docente: