Lista alumnos estranxeiros

Martes, Maio 25, 2021

 

Publicación das listas definitivas dos alumnos estranxeiros admitidos para cursar unha das dúas especialidades do MPXA o curso 2021-2022, así como as listas de espera actualizadas.