Comisión Docente e de Avaliación Académica

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 2 de maio de 2019.

Esta composición foi aprobada o 02/05/2017 onde se inclúe representantes a maiores dos descritos no Regulamento en tanto non se modifique leste citando as composicións como “mínimas”.

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

  Secretaria académico do centro:

  Dª Rocio Mihura López

  Profesores Responsables dos Títulos Oficiais de Graos e Master:

  D. José Juan Videla Rodríguez, D. Francisco Javier Taibo Pena, D. José Francisco Sánchez Sánchez

  Representante do profesorado doutor:

  Dª. Ana González Neira, D. Juan Jesús Romero Cardalda

  Representante do persoal docente:

  Dª. Teresa Nozal Cantarero, D. Antonio Seoane Nolasco

  Coordinadores necesarios para o funcionamento desta comisión:

   Coordinador de Mobilidade:

   D. Manuel García Torre

   Profesora Responsable de Calidade:

   Dª. Viviana Barneche Naya

   Profesora Responsable de Prácticas:

   Dª. Teresa Piñeiro Otero

   Profesora Responsable do PAT:

   Dª. Carmen Costa Sánchez

  Representantes de estudantes:

  D. Álvaro Bernabéu Wandosell, Dª. Alejandra Verdía Couto

  Representante do persoal de administración:

  Dª. Marta Mª Fernández-Tafall Salgado. (Con voz e sen voto)