Proxecto de animación

 
Desenvolvemento dun proxecto de animación 3d, desde a conceptualización da idea ata a presentación final.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

  Linguaxe e narrativa gráficas e audiovisuais
  Guión
  Dirección e realización
  Modelaxe 2
  Animación 2
  Deseño sonoro
  Debuxo de contornas e arte de concepto
  Debuxo anatómico
  Historia da animación e os videoxogos
  Modelaxe 1
  Materiais e iluminación
  Produción da animación e o videoxogo
  Animación 1