Modelaxe 2

 
Creación de modelos xeométricos tridimensionales orgánicos, para a súa aplicación na industria da animación, os videoxogos, e outras como os efectos especiais para cinema e TV, a visualización en arquitectura, etc.

Enfocando na importancia da topoloxía para preparar os modelos para a súa correcta deformación en animación, e un custo baixo en recursos computacionais, especialmente en usos interactivos como os videoxogos.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Debuxo de Contornas e Arte de Concepto
    Debuxo Anatómico
    Modelaxe 1