Edición e montaxe

 
O obxectivo da materia e formar ao alumnado nos rudimentos técnicos da edición de vídeo ao tempo que complementar e afondar na súa formación na linguaxe audiovisual.

Centrarase de forma especial en amosar a diferencia da edición e montaxe nunha produción de imaxe real e nunha produción de animación, vendo os procedementos en cada unha destas disciplinas.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Linguaxe e narrativa gráficas e audiovisuais
    Dirección e realización
    Deseño Sonoro
    Produción da animación e o videoxogo