Deseño de produción para animación e videoxogos

 
O Deseño de Producción e o departamento que determina o contenido visual e estético dun proxecto audiovisual. Toma tódalas decisións sobre a forma, o color, o tratamento e en definitiva, o estilo plástico da producción, traballando en estreita relación co director.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Linguaxe e narrativa gráficas e audiovisuais
    Debuxo de contornas e arte de concepto
    Materiais e iluminación