Xornalismo audiovisual

Documentais, reportaxes, entrevistas, novas e informativos: cómo se fan.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia da radio, a televisión e a multimedia
    Dereito
    Sector audiovisual