Uso profesional do Inglés

Esta materia teñen como obxectivos que o alumno aprenda a escribir e editar utilizando as formas e convencións propias do inglés dos medios.

Tamén coñecerá os termos técnicos para analizar o proceso de redacción, edición e impresión e coñecerá os "10 common mistakes".

Profesores:

Guía docente: