Uso profesional do inglés

Terminoloxía e conceptos relacionados coas tecnoloxías da información e a comunicación. Aplicacións multimedia: texto, audio, imaxe, vídeo e interacción. Análise dos medios dixitais. Artigos de información xornalística e estruturas. Entrevistas, listaxes, estatísticas, reportaxes. Escribir e editar: "narrator or teller", "media forms and media language". Formas e convencións no inglés dos medios. Audiencias e institucións. Termos técnicos para analizar o proceso de redacción, edición e impresión. Códigos e convencións. Gramática: "10 common mistakes". Follas de estilo e puntuación.

Guía docente: