Publicidade audiovisual

A materia de Publicidade Audiovisual é unha sinatura de interese na formación dos futuros titulados en comunicación audiovisual, dado que os dota das ferramentas axeitadas para coñecer o funcionamento da comunicación publicitaria e, inclusive, para enfrontarse á elaboración das súas mensaxes.

Profesorado:

Guía docente: