Obradoiro de creación multimedia

Nesta materia impártense os coñecementos básicos permitirán ao alumnado que poder crear e xestionar un proxecto multimedia completo dun xeito fundamentalmente práctica, a través de traballos tutelados, seminarios e talleres.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Informática para a creación web e vídeo