Obradoiro de creación multimedia

O obxectivo da materia é coñecer o proceso de creación e xestión dun proxecto multimedia.

Dende un punto de vista práctico, o obxectivo principal desta materia é que o alumnado experimente o proceso de creación dun proxecto multimedia realizado en grupo, que coñeza as características específicas da xestión e documentación deste tipo de proxectos mediante o desenvolvemento de vídeos interactivos.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Informática para a creación de web e vídeo