Materiais e iluminación

 
O obxectivo da materia é que o alumno coñeza o proceso de xeración de imaxes mediante computador ( render). O alumno será capaz de analizar as propiedades ópticas dos materiais, para reproducilas en imaxes sintéticas mediante diversas técnicas de iluminación.

Tamén será capaz de aplicar imaxes como textura para controlar as diferentes propiedades dos materiais. Aprenderase a crear e configurar cámaras virtuais para a xeración das imaxes sintéticas emulando o comportamento das cámaras na realidade.

Profesorado:

Guía docente: