Historia da radio, a televisión e a multimedia

Explicaránse os principais fitos históricos da televisión, a radio e a multimedia desde o seu nacemento.

Xunto cos avances destes medios a nivel mundial, farase fincapé na súa evolución en España e en Galicia e nos principais programas da televisión desde a súa orixe.

Guía docente: