Historia da animación e os videoxogos

 
O propósito desta materia é introducir aos alumnos na historia da animación e o videoxogo en Estados Unidos, Europa, Xapón, España, Galicia e outros territorios significativos.

Outro aspecto para abordar é a evolución histórica das plataformas e dispositivos

Profesorado:

Guía docente: