Gráficos por computador

 
Nesta materia aprenderanse os fundamentos básicos da xeración de gráficos por computador. Os estudantes aprenderán sobre as distintas etapas do proceso de xeración de gráficos, denominado pipeline gráfico, así como as distintas APIs ( Application Programming Interfaces) que existen para programalos e como se integra devandito proceso dentro dun motor de videoxogos.

Para iso o alumnado aprenderá como o computador procesa e almacena modelos xeométricos, proporciónalles aspecto, ilumínaos e os renderiza para mostralos en pantalla.

Profesorado:

Guía docente: