Formatos de televisión e novos medios

No actual panorama audiovisual, os contidos sitúanse no máis alto da cadea de valor.

Os obxectivos desta materia son que os alumnos se familiaricen coa análise das grellas de programación, identificando e analizando a casuística de cada un dos xéneros audiovisuais. Así mesmo que coñezan procésoos de ideación e creación de formatos descubrindo os mecanismos de comercialización e adaptación dos formatos audiovisuais.

Finalmente que analicen o proceso de converxencia do sistema audiovisual e coñezan e investiguen os novos contidos que se están a producir para os soportes emerxentes.

Profesorado:

Guía docente: