Formatos de televisión e novos medios

No actual panorama audiovisual os contidos sitúanse no máis alto da cadea de valor.

O obxectivo desta asignatura é que o alumnado::

- se familiarice coa análise das grellas de programación e cos novos deseños de programación de contidos audiovisuais nun entorno multiplataforma

- identifique e analice a casuística de cada un dos xéneros audiovisuais

- coñeza o proceso de ideación e creación de formatos

- descubra os mecanismos de comercialización e adaptación dos formatos audiovisuais

- analice o proceso de converxencia do sistema audiovisual

- coñezca e investigue os novos contidos que se están producindo para os soportes emerxentes.

Guía docente: