Ficción audiovisual

A materia ten como obxectivo achegar o alumno ás distintas fases do proceso de realización dun produto audiovisual de ficción, así como o rol profesional dos principais implicados na elaboración dunha produción audiovisual.

Finalmente que coñeza e identifique os elementos estruturais, os códigos formais e expresivos aplicables á narrativa audiovisual.

Profesorado:

Guía docente: