Expresión gráfica

 
A materia Expresión Gráfica introduce o uso dos recursos gráficos como medio para a expresión das ideas.

Por unha parte adéstrase o alumno no manexo de ferramentas de grafismo dixital mentres por outra se forma o estudante nos principios teóricos da composición gráfica e a síntese da imaxe nas súas vertentes estética e comunicativa.

Profesores:

Guía docente:

Web da materia: