Dirección de fotografía: Cámara e iluminación

O obxectivo desta asignatura é o de aprender os fundamentos do traballo dun director de fotografía, e crear contidos fotográficos e cinematográficos de calidade técnica e estética.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Ficción audiovisual
    Análise audiovisual
    Deseño de produción e dirección artística