Deseño aplicado

Esta materia inicia o alumno nos principios básicos do deseño imprimido e dixital. Impártese como remate do proceso de aprendizaxe iniciado na materia de primeiro curso Expresión Gráfica.

Profesora:

Guía docente: