Dereito

O propósito desta materia é proporcionar aos estudantes os coñecementos indispensables sobre as normas básicas do Dereito da Información e Comunicación, coa finalidade de facilitar criterios válidos de actuación no exercicio da profesión de comunicación audiovisual.

Durante o curso estúdanse aspectos relacionados co marco xurídico no que os alumnos van desenvolverse a súa profesión mediante o estudo dos dereitos e deberes dos profesionais da comunicación e en particular, no réxime xurídico da produción audiovisual. Tamén se analizan a estrutura e o réxime xurídico das empresas e dos distintos medios audiovisuais no marco da sociedade da información e do coñecemento.

Profesores:

Guía docente: