Debuxo de contornas e arte de concepto

 
O propósito desta materia é ensinar como representar e deseñar unha contorna con todos os seus elementos escenográficos, tanto en bosquexo como shading, e que resulte factible para a súa adaptación ao 3D.

Profesorado:

Guía docente: