Debuxo anatómico

 
Con esta materia o alumno será capaz de representar gráficamente un corpo e adaptalo para o seu uso en 3D. Ademais, poderá deseñar personaxes en toda a súa complexidade e elaborar unha arte conceptual útil para a animación e o videoxogo

Profesorado:

Guía docente: