Comunicación oral e escrita

O propósito desta asignatura é mellorar a capacidade do alumnado para expresarse de xeito oral e por escrito en cualquera contexto e coñecer as sinerxias e necesidades expresivas dos diferentes medios de comunicación: escritos, audiovisuais e multimedia.

Guía docente: