Comunicación e industrias culturais

O estudo das industrias culturais pretende mostrar aos estudantes que a cultura ten tamén unha importante dimensión económica, empresarial e tecnolóxica. Dentro das industrias culturais adóitase incluír a televisión, a radio, o cine, os diarios e revistas, os libros, a música, os contidos de Internet, os videoxogos e a publicidade. Todas estas son actividades cuxo principal obxectivo é comunicarse cunha audiencia, crear textos.

Dende finais do século XX as tecnoloxías de base dixital propiciaron un revolucionario proceso de converxencia nestas industrias, e diluíron as súas tradicionais diferenzas como soportes de textos. Por exemplo, un diario on-line ¿non é agora un medio audiovisual?

Os cambios que estamos a vivir, e os que chegaremos a ver, transformaron o xeito como os humanos nos comunicamos a través dos medios, así como a función e organización destas institucións na sociedade.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente: