Audio

O audio e a música son dous compoñentes fundamentais na comunicación audiovisual.

Nesta materia, proporciónase ao alumnado o coñecemento e a experiencia nos múltiples procedementos e medios técnicos utilizados na creación, produción, edición e integración de audio e música en distintos produtos.

Guía docente: