Análise audiovisual

O propósito desta materia é que o alumno aprenda as metodoloxías de análise das mensaxes audiovisuais, que coñeza as estratexias de manipulación e desinformación; así como a influencia dos medios audiovisuais no mundo contemporáneo.

Profesorado:

Guía docente: