Ambientación sonora e musical

Esta materia resulta de interese para a formación dos futuros titulados en comunicación audiovisual debido á relevancia que adquire o son tanto no audiovisual convencional coma no multimedia.

Entre os seus obxectivos está dotar o alumnado dos coñecementos axeitados para analizar os compoñentes da ambientación sonora e musical, as súas posibilidades expresivas e inclusive para enfrontarse ao deseño dunha determinada paisaxe sonora e/ou a sonorización dunha peza audiovisual.

Profesorado:

Guía docente: