Horarios CDAV

A facultade implementou un sistema de horarios nos que cada asignatura conta cun día completo para a sua impartición a todo o alumnado, no que cada docente organizará os distintos grupos en función das particularidades da súa materia. Como regra xeral, salvo excepcións, a docencia teórica será levada a cabo online, mentres que os grupos de prácticas se desenvolverán de forma presencial ou híbrida.

Non obstante, a situación pode cambiar en calquera momento, e con ela, a organización docente das asignaturas, que seguirán así contando co mesmo día completo para organizar a súa adaptación a posibles continxencias.