Plano Estratéxico 2014-2020

O Plan Estratéxico 2014-2020 da Facultade de Ciencias da Comunicación foi creado seguindo os lineamientos presentados no Plan Estratéxico da UDC.

Este plan foi aprobado na Xunta de Facultade na súa sesión do día 23 de xullo de 2014.

Revisión dos obxectivos estratéxicos 2014-2020 según cada área estratéxica:

A partir dos obxectivos expostos no Plan Estratéxico, durante o curso 2020-2021 realizouse unha revisión dos resultados alcanzados en cada área estratéxica.